Tryskání

 

giol tryskání.jpgPovrchovou úpravu materiálů tryskáním provádíme na povrchu příslušného výrobku ocelovou drtí, popřípadě ekologickou struskou dle norem ČSN EN ISO 8501. Pro úpravu povrchů materiálu používáme technologii tlakovzdušného tryskání v zařízeních firem STEELEX. Tato zařízení pracují na principu zpětné recirkulace, kdy znečištěná vzdušnina prochází filtrem a po vyčištění je zpět vrácena k dalšímu použití. Rozměry tryskacího boxu – délka 19 m, šířka 4,9 m a výška 4,5 m.