Nátěry

 

natery.jpgPovrchové úpravy materiálu nátěrem jsou finální fází úpravy materiálu a provádíme ji nátěrovými hmotami zahraniční i tuzemské výroby (složení nátěrových hmot dle přání zákazníka), které na povrch materiálu nanášíme bezvzduchovým vysokotlakým stříkacím zařízením GRACO. Nanášení nátěrových hmot probíhá v lakovně, která tvoří uzavřený prostor, v němž jsou tuhé i těkavé látky nátěrových hmot, teré neulpí na povrchu dílů, filtrovány. Svod je veden pomocí potrubí do společného „výduchu” odsávání osazeného filtrem s náplní AU (aktivní uhlí).